Geo-analyse GIS-analyses Remote sensing

Trainingsmissie OMVS Senegal

Remote Sensing Bomen

De OMVS is beheerder van de Senegal rivier, die de grens vormt tussen Mauritanië en Senegal en zijn oorsprong heeft in Mali en Guinee. Het waterbeheer van deze rivier is de belangrijkste taak van de OMVS. Deze week is er een missie van de OMVS op bezoek bij A&W voor een training op het gebied van GIS en waterbeheer. Het doel daarvan is om GIS meer in te zetten voor een efficiënt waterbeheer. Voorbeelden daarvan zijn vloed voorspelling, het monitoren van land- en watergebruik, en het kwantificeren van ecosysteemdiensten. Deze kennis wordt onder meer gebruikt voor het onderzoek en uitwerken van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie in deze regio.

Fotograaf:
Fotograaf: