Synthese van het Muskusrattenonderzoek

Ei5g1p1quf4zzbb7vyoxd638h
Er is een landelijke veldproef uitgevoerd naar de wijze waarop het best kan worden omgegaan met het beheer van Muskusratten. De Veldproef Muskusratten is onderdeel van een landelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de noodzaak en de effectiviteit van het muskusrattenbeheer. Een grote veldproef, iets wat al in veel voorgaande onderzoeken was aanbevolen, stond  centraal in het programma. De veldproef onderzocht of de bestrijding van muskusratten gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan. De veldproef startte in 2013 en duurde 3 jaar. Vervolgens volgde een periode waarin de gegevens werden geanalyseerd, die nu openbaar zijn gemaakt. Hieronder zijn de drie documenten te downloaden waar het rapport over de Veldproef Muskusratten uit bestaat. 
Het synthese rapport  van de veldproef (Bos et al. 2018) integreert de meeste resultaten die bij de veldproef en aanpalende onderzoeken zijn verzameld. De deelresultaten van het onderzoek zijn in meer detail beschreven in diverse onderliggende publicaties. Met deze synthese beogen we een toegankelijke Nederlandstalige weergave te geven van de voornaamste resultaten en conclusies. Het onderzoek werd begeleid door een consortium onder leiding van Altenburg & Wymenga in opdracht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Overige deelnemers in het consortium waren de Wageningen University & Research, de Universiteit van Amsterdam en de Zoogdiervereniging.
We verwachten dat de resultaten van het onderzoeksprogramma het mogelijk zullen maken om het publieke debat over de muskusrattenbestrijding helderder te voeren en een beter onderbouwde strategie van bestrijding te kiezen.
Bos, D. and van Loon, E. E. (2018) Beheer van de Muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies. A&W-rapport 2458. Feanwâlden: Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek. 
Dr. Daan Bos kan u meer informatie geven over de Muskusratten veldproef. 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: