Symposium : Rijke biodiversiteit van de Noardlike Fryske Walden

7g6bh0q40j69r596avcecy1q2
Op 23 april aanstaande organiseert Altenburg & Wymenga in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen Noardlike Fryske Wâlden het symposium ‘Rijke biodiversiteit van de Noardlike Fryske Wâlden’. Het symposium presenteert de bijzondere natuurwaarden die het kleinschalige coulisselandschap van houtwallen en houtsingels  in de Noardlike Fryske Wâden herbergt. Sommige natuurwaarden blijken van nationale en zelfs internationale allure. Het symposium plaats de bijzondere biodiversiteit van het gebied in een internationale context en vraagt aandacht voor inbedding in het nieuwe stelsel voor natuur- en landschapsbeheer. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij drs. Ernst Oosterveld.
Het programma kunt u hier downloaden.
 
NB: Er blijkt zoveel belangstelling voor het symposium dat de inschrijving inmiddels helaas is gesloten.
Fotograaf:
Fotograaf: