Summerschool 2014

M88p8suvc5zldpkqy4p9xo5pw

Op deze dag van de Summerschool met het thema Sustainable Society stond de maatschappelijke inbedding van duurzame economische activiteit centraal. Wat zijn randvoorwaarden voor duurzame bedrijfslocaties? Moeten economische activiteiten zich concentreren op enkele grote locaties of juist kleinschalig zijn met een grotere verspreiding in de regio? En hoe kan economische activiteit vervolgens bijdragen aan een duurzaam beheer van een streek of gebied?

De Summerschool 2014-dag op 5 juni 2014 richtte zich op de vraag of het klassieke bedrijventerrein, gelet op aspecten als ruimtelijke kwaliteit en (behoud van) het ecosysteem, nog wel past in een duurzame samenleving. Deze vraag wordt belicht vanuit verschillende initiatieven in Fryslân waarbij nieuwe en duurzame(re) vormen voor economische activiteit worden gezocht. 

Er waren lezingen van o.a. Prof. dr. Han Olff, Pier Oosterkamp en Eddy Wymenga. 

Meer informatie en het programma kunt u vinden op de site van de UCF die ook de dag organiseerde.

 

Fotograaf:
Fotograaf: