Subsidie voor weidevogelkerngebieden Noord-Holland

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Vorige week besloten Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland alleen nog subsidie voor weidevogelbeheer te verlenen in weidevogelkerngebieden. A&W heeft samen met Alterra en Sovon uitgezocht waar de kerngebieden het beste kunnen worden gesitueerd. Vervolgens zijn vier scenario’s doorgerekend voor verschillende verhoudingen tussen de oppervlaktes reservaat en agrarisch natuurbeheer en de verwachte aantallen weidevogels. Ook is een indicatie gemaakt van de kosten, die gemoeid zijn met het optimaliseren van inrichting en beheer in die kerngebieden.

drs. Ernst Oosterveld kan u meer vertellen over de kerngebieden en de bijbehorende scenario's.

 

Fotograaf:
Fotograaf: