Steun het goede doel, draag bij aan de Grutto Experience!

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Op zondagochtend 21 april organiseert Rotary Leeuwarden-Zuid een uniek programma met betrekking tot de Grutto. 's Ochtends gaat men het veld in, op zoek naar de grutto. Vervolgens is er een bijzonder programma in het Natuurmuseum te Leeuwarden. Klik hier voor de flyer met informatie.

Het doel van deze bijeenkomst is het inzamelen van geld ten behoeve van de Grote Grutto Tentoonstelling die volgens planning volgend jaar in het Fries Natuurmuseum wordt gehouden. Hoofdonderwerp van de tentoonstelling is de natuurlijke leefomgeving van de Grutto: het Friese Greidelan. Daarmee willen we aandacht besteden aan het behoud en ontwikkeling van ons Friese cultuurlandschap. Voor het door de Rotary georganiseerde programma is iedereen welkom.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Kening fan e Greide: www.keningfanegreide.nl

Fotograaf:
Fotograaf: