Start voor innovatieproject GOOD

8qcqvklaghbyrb17fdbeorr28

Agentschap.nl heeft de subsidieaanvraag toegekend voor het Innovatie Prestatie Contract-project Gezamenlijke Ontsluiting Omgevingsdata (het IPC-project ‘GOOD’). De Nieuwe Omgevingswet daagt de elf betrokken ondernemingen uit om gezamenlijk te innoveren in Geo-ict. GOOD is een sprekend voorbeeld van innovatieve samenwerking binnen de geo-informatiesector.

GeoBusiness Nederland treedt op als penvoerder van het project. Binnen het IPC-project ‘GOOD’ werkt A&W samen met zes ingenieursbureaus en vier softwareleveranciers met als doel nieuwe en hoogwaardiger diensten te leveren aan overheden en overige gebruikers in zowel bestaande als nieuwe markten. Dit doen zij door extra kennis te genereren uit integratie van omgevingsdata. In totaal gaat het om een bedrag van circa 700 duizend euro waarvan de overheid 40% bijdraagt.

Deelname aan dit project is voor A&W van groot belang omdat vrijwel alle vraagstukken binnen ons bedrijf, direct of indirect met geografische informatie te maken hebben. A&W zal vooral bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van een milieudatatoegangspunt en nieuwe (veld)applicaties op het gebied van geoservices.

Voor het officiële persbericht en projectbeschrijving kunt u hier terecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ronald de Jong.

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: