Slaapplaatstellingen steltlopers 2015

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby
Broedende weidevogels hebben het al jaren moeilijk in Fryslân, maar hoe staat het met de doortrekkers? Is Fryslân nog steeds één van de belangrijkste regio's in Nederland voor doortrekkende steltlopers? Dit zijn enkele vragen waar we een antwoord op proberen te vinden door om de drie tot vier jaar slaapplaatstellingen in de provincie te organiseren. 
Sinds 1998 wordt dit onderzoek gecoördineerd door A&W, in samenwerking met Sovon. De slaapplaatstellingen worden uitgevoerd door een groot aantal vrijwillige tellers,  ondersteund door een team van A&W. Door de lange telreeks wordt er steeds meer duidelijk over de aankomstperiode van verschillende soorten, de voorkeursgebieden en de trend over een langere tijd. Aan de hand van deze gegevens krijgen we inzicht in de ontwikkelingen en mogelijke oorzaken in de af- of toename ten opzichte van eerdere jaren.
In 2015 wordt er een kleine 90 slaapplaatsen, zoveel mogelijk op vooraf vastgestelde data, geteld op overnachtende weidevogels. De eerste tellingen hebben rond 27 februari j.l. plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk bij de eerste tellingen, hebben de Scholeksters en Wulpen de overhand. Slechts een handvol Kemphanen en de eerste groepen Grutto's zijn waargenomen; alleen in Noordwest- Fryslân zijn de aantallen Grutto's noemenswaardig.
De laatste seizoenstellingen vinden plaats in het eerste weekend van mei, daarna kunnen we de balans opmaken en de resultaten afzetten tegen eerdere tellingen. Wenst u meer informatie of wilt u zelf mee tellen? Neem dan contact op met Marten Sikkema of Sjouke Scholten (0511-474764)
 

 

Fotograaf:
Fotograaf: