Samenwerking voor Gekraagde roodstaart

B2fywcix9jup7bhi42de0kivs
Het project 'Gekraagde roodstaart' trekt in het voorjaar van 2014 de klassen in. Dan komt er via 'Beleef de lente junior' van de Vogelbescherming een lessenserie beschikbaar voor scholen in heel Nederland. De lessenserie is ontwikkeld in opdracht van Vogelbescherming Nederland en samengesteld door Marisa Stoffers. Kinderen leren alle intrigerende wetenswaardigheden over de trek van veel van 'onze vogels' naar Afrika. Ze kunnen naast uitleg over veel facetten van de vogeltrek ook lezen in het dagboek van Douwe de Gekraagde roodstaart. Natuurlijk zijn de roodstaarten ook weer via de webcams van Beleef de Lente te volgen. 
Vogelbescherming en A&W werken bij dit project over de gekraagde roodstaart samen.
Al&W onderzoekt de omstandigheden van de gekraagde roodstaart tijdens de trek, gedurende de overwinteringsperiode en in het broedgebied en werkt samen met Vogelbescherming Nederland aan de verbetering van de leefgebieden.Wilt u meer weten en bijdragen aan de verbetering van de leefgebieden van 'onze vogels' in Afrika? Kijk hier en hier
De teller van de bijdragen aan ons jubileumproject staat tot en met 7 januari 2014 al op € 655,=!!

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: