Riet en Roerdomp in het nieuwe rietmoeras bij Dronten

Tmywqr31rhrhyueggduih3u7e
Ten westen van Kampen, grenzend aan het Drontermeer, wordt een nieuw rietmoeras gerealiseerd. Altenburg & Wymenga voert in opdracht van Rijkswaterstaat, Programma Ruimte voor de Rivier, en de Provincie Overijssel monitoring uit van de rietontwikkeling en de broedvogelstand in dit gebied, en geeft advies over het beheer. Het rietmoeras met een oppervlakte van 43 ha is aangelegd als leefgebied voor de Roerdomp en de Grote karekiet en is onderdeel van het project "Ruimte voor de Rivier IJsseldelta". Bovendien valt het voor een deel onder het LIFE+-project ‘A Beter LIFE For Bittern’. De aanleg is gestart in 2014 en de monitoring loopt door tot en met 2020.
De Roerdomp heeft het moeras al ontdekt! Dat kunt u lezen in de onderstaande berichten:
Naturetoday plaatste het volgende: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23778
Vogelbescherming schrijft op haar site: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2311
Ook de Stentor, Trouw en Brugnieuws maakten melding van het feit dat de Roerdomp in het nieuwe rietmoeras al een broedplaats heeft gevonden. 
Wilt u meer informatie over het monitoringsproject, neemt u dan contact op met drs. Ron van der Hut

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: