Promotie Magali Frauendorf

Magali

Met succes verdedigde onze collega Magali Frauendorf op 14 september haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen, getiteld ‘Causes of spatiotemporal variation in reproductive performance of Eurasian oystercatchers in a human-dominated landscape‘. A&W is trots!

Magali deed bij het NIOO onderzoek naar drukfactoren die het broedsucces van de scholekster in het door mensen gedomineerde Nederland beïnvloeden. Aanleiding is het lage broedsucces van scholeksters: ruim te weinig om de populatie in stand te houden. Om het tij te kunnen keren moet duidelijk zijn waarom een soort zo sterk afneemt. Daarvoor is in de eerste plaats kennis nodig over drukfactoren die spelen. Maar je moet ook begrijpen hoe die factoren elkaar beïnvloeden en welke rol variatie in ruimte en tijd speelt bij het uiteindelijke broedsucces. En dat is ingewikkeld, vooral bij migrerende vogelsoorten die zich gedurende het jaar op verschillende plekken bevinden. De scholekster is dan een goede studiesoort omdat er al veel gegevens over zijn verzameld, door zowel vrijwilligers als professionals. 

Om het broedsucces te verbeteren is het het meest effectief om te focussen op de kuikenoverleving in plaats van op de ei-overleving, zo is de conclusie. Als nestblijvers zijn scholeksterkuikens kwetsbaar voor predatie. Het risico om gepredeerd te worden blijkt mede af te hangen van de broedvogeldichtheid en de samenstelling van de predatorengemeenschap. Want als je met veel soortgenoten samen broedt kun je vliegende predatoren verjagen, maar trek je ook de aandacht van grondpredatoren. Verder blijkt de lichaamsconditie in de winter het broedsucces te beïnvloeden. Van ouders met een goed conditie in de winter is de overleving van kuikens het volgende seizoen groter. Magali ontdekte eveneens een verband tussen de lichaamsconditie en het aandeel grasland rond het overwinteringsgebied. Behoud van grasland in de buurt van belangrijke overwinteringsplaatsen is daarmee één van de manieren om het broedsucces van de scholeksters in Nederland te vergroten. 

Het proefschrift kan hier gedownload worden.

Fotograaf:
Fotograaf: