Programmateam Better Wetter op excursie in Duitsland

At0l5rfl7gute0bjommj8hw70
Het programmateam van het kennisontwikkelingprogramma Better Wetter was op excursie naar Duitsland om de contacten aan te halen met onderzoekers van de Universiteit van Greifswald. In Greifswald loopt men voorop met het ontwikkelen van de zogenaamde paludicultuur, de teelt van natte gewassen, zoals lisdodde, op ontwaterde veenbodems. Deze teelten hebben ten doel de emissie van broeikasgassen en bodemdaling te verminderen, en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor landbouw onder zeer natte omstandigheden. Better Wetter streeft vergelijkbare doelen na en doet proeven met natte teelten in het Friese Bûtefjild. Better Wetter is een initiatief van A&W en vindt momenteel breed ingang in Noordoost-Fryslân.
Hier vindt u een verslag van de excursie.
Meer informatie over Better Wetter is te vinden op www.betterwetter.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij drs. Ernst Oosterveld.
 
Fotograaf:
Fotograaf: