Porseleinhoen weer in beeld!

J74obq5o3ug00056z1innnqrb
Dit jaar wordt de telemetriestudie aan het Porseleinhoen in de Houtwiel vervolgd. De eerste vogels zijn al weer terug: Op 30 maart liet één vogel de bekende 'zweepslag' horen, op 9 april waren het er al zeven. In 2013 is in samenwerking met twee studenten van  Van Hall-Larenstein de terreinkeus op basis van roepende vogels en vegetatie-onderzoek ontrafeld en is een telemetrie-pilot opgestart. Waterstand, mozaïekpatronen in vegetatie en kleinschalig open water, begrazingsdruk en ruimtelijke variatie bleken aantoonbaar van invloed. Dit soort beheersrelevant onderzoek draagt bij aan de kennis hoe nieuwe en bestaande wetlands het beste beheerd kunnen worden.
Dit jaar gaan wij opnieuw met twee studenten aan de slag. De inzet is om met zenderwerk, vegetatiemetingen en de inzet van camera's de homerange en het terreingebruik in beeld te brengen.
Het eerste Porseleinhoentje is op 29 april jl. van een zender voorzien!
Nadere informatie kunt u opvragen bij  drs. Ron van der Hut

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: