Porseleinhoen profiteert na aankomst van peilbeheer

J74obq5o3ug00056z1innnqrb

Na een eerste waarneming op 12 april in het Houtwiel was afgelopen week (20 april) de ‘zweepslag’ op verschillende locaties te horen. De aankomst verloopt traag en mogelijk is de noordelijke stroming met koud weer daar debet aan. Opvallend is dat een peilaanpassing in twee deelgebieden, Houtwiel Oost en de Falomsterleijen, heel snel effect heeft. Afgelopen herfst is een kade aangelegd en daarna is regenwater vastgehouden. De vernatting in pitrus- en liesgrasvegetaties resulteert dit voorjaar direct al vestigingen van het Porseleinhoen in deze deelgebieden. De cruciale rol van het peilbeheer voor het Porseleinhoen is tijdens de themadag moerasvogels in november 2015 (georganiseerd door Vogelbescherming Nederland) gepresenteerd op basis van onderzoek in het Houtwiel. De presentatie is beschikbaar via de volgende link: http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=1B4D2708-A0DD-C948-DAFCFD3DA56B0177
Als u meer wilt weten over het onderzoek in het Houtwiel kunt u contact opnemen met drs. Ron van der Hut

Fotograaf:
Fotograaf: