Porseleinhoen in de peiling

Igx5kyndbqyorzh60ksyil3np

Altenburg & Wymenga is gestart met onderzoek aan de terreinkeus van het Porseleinhoen. De ecologie van deze zeldzame moerasvogel is slecht bekend. 'De Houtwiel' in Feanwâlden (in beheer van Staatsbosbeheer) is een bijzonder rijk moerasgebied. Vorig jaar werden 12-18 territoria van het Porseleinhoen vastgesteld. Het gebied is kleinschalig (ca. 100 ha) en daardoor ideaal voor onderzoek. Jochem van de Kamp en Jasper Hooymans van Hogeschool van Hall/Larenstein hebben inmiddels vegetatie-onderzoek uitgevoerd.

De Porseleinhoentjes arriveerden vrij laat – de eerste waarneming was op 14 april –  maar kwamen daarna snel binnen: op 21 april werden al 17 roepende vogels gehoord. Nu worden pogingen ondernomen om tien vogels te vangen en van een radiozender te voorzien. Uit peilingen moet blijken hoe de vogels het terrein gebruiken. Dit levert informatie op over de terreinkeus en de effectiviteit van het beheer. Wij vermoeden dat waterpeil en begrazing een sturende rol spelen.

Voor informatie over het onderzoek mail naar drs. Ron van der Hut

Fotograaf:
Fotograaf: