Porseleinhoen in de peiling: gespot!

Igx5kyndbqyorzh60ksyil3np

Altenburg & Wymenga is bezig met onderzoek aan de terreinkeus van het Porseleinhoen. De ecologie van deze zeldzame moerasvogel is slecht bekend. 'De Houtwiel' in Feanwâlden (in beheer van Staatsbosbeheer) is een bijzonder rijk moerasgebied. Vorig jaar werden 12-18 territoria van het Porseleinhoen vastgesteld. Het gebied is kleinschalig (ca. 100 ha) en daardoor ideaal voor onderzoek. Jochem van de Kamp en Jasper Hooymans van Hogeschool van Hall/Larenstein hebben inmiddels vegetatie-onderzoek uitgevoerd. Er wordt geprobeerd om 10 vogels te vangen en deze uit te rusten met een radiozender. Uit peilingen moet blijken hoe de vogels het terrein gebruiken. Dit levert informatie op over de terreinkeus en de effectiviteit van het beheer.

Het is de afgelopen week gelukt om de eerste vogel te vangen en van een radiozender te voorzien. Het begin is er!

Tijdens één van de controlerondes voor het Porseleinhoen-onderzoek werd een otter zwemmend en roepend aangetroffen! Meer over deze interessante bewoners van De Houtwiel is ook te lezen (en te zien) op de site van Staatsbosbeheer.

Voor meer informatie over het Porseleinhoen-onderzoek kunt u contact opnemen met drs. Ron van der Hut

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: