Overlevingskansen voor Grutto in Noord-Duitsland onderzocht

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Onlangs maakte Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga deel uit van een internationale deskundigenbijeenkomst over het verbeteren van weidevogelgebieden in het Duitse Niedersachsen. Samen met andere experts uit Denemarken en Duitsland zijn twee gebieden doorgelicht op hun kwaliteit als weidevogelgebied en zijn mogelijke verbetermaatregelen bediscussieerd. Het betreft terreinen die in het kader van het Europees LIFE-project ‘Wiesenvögel LIFE’ zullen worden ingericht voor met name de Grutto. Net als in Nederland heeft de Grutto het in Noord-Duitsland moeilijk maar getroosten deelstaatregeringen en natuurbeschermers zich veel moeite om het tij te keren.

Meer informatie over de bijeenkomst? Vraag drs. Ernst Oosterveld

Fotograaf:
Fotograaf: