OPROEP: Waarnemingen van gekleurringde grutto melden

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Sinds het voorjaar van 2007 loopt er een meerjarig monitoring-programma, waarmee de effecten van habitatverlies op weidevogels in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is om een onderbouwd advies te geven hoe Grutto’s, als modelsoort voor weidevogels in Nederland, reageren op het verlies aan broedgebied en of het mogelijk is om ze alternatief broedgebied aan te bieden.
Het onderzoeksprogramma heet ‘Adres Onbekend’, is aangezwengeld door Altenburg & Wymenga,  en is van gestart gegaan met steun van de Provincie Fryslân, projectbureau Haak om Leeuwarden en de gemeente Leeuwarden.
De gegevens die men in dit onderzoeksprogramma hoopt te gaan verzamelen zullen een belangrijke bouwsteen kunnen gaan vormen voor het weidevogelbeleid in de komende jaren. De studie zal resulteren in onderbouwde beleidsadviezen hoe in de toekomst het beste omgegaan kan worden met habitatverlies en habitatversnippering van weidevogels.
De basis van het onderzoek wordt gevormd door waarnemingen aan geringde individuen. Als u een gekleurringde Grutto ziet, neemt u dan alstublieft de moeite om deze waarnemingen door te bellen of op te sturen. De studie sluit waar mogelijk aan bij het Grutto onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. We gebruiken ook het kleurringschema van de RUG. U kunt uw waarnemingen dan ook zowel aan A&W als aan de RUG doorgeven.

Kleurringschema Grutto

A&W gebruikt een rode vlag op positie 6. Kleur ringen: rood, geel, blauw, wit of lichtgroen. De code wordt gelezen van linksboven(linkerpoot van de Grutto) naar rechtsonder (rechterpoot van de Grutto).  Bijvoorbeeld code R6 LRBY is dus linker tibia Groen (=Lime) boven Rood. Rechter tibia Blauw boven geel(=Yellow) boven Rode vlag (R6). De metalen ring is geen onderdeel van de code. Hieronder staat een tekeningetje als geheugensteun.

Waarnemingen kunnen worden opgestuurd naar Altenburg & Wymenga (bij voorkeur per email o.v.v."kleurring" ):

Yde van der Heide
Postbus 32, 9269ZR Veenwouden
Tel.: 0511-474764,  of naar:

Jos Hooijmeijer (ook bij voorkeur per email). Tel.: 06 20136604. RUG, CEES, Animal Ecology Group, PB 11103, 9700 CC Groningen          

Achtergrond informatie

Het onderzoeksprogramma ‘Adres Onbekend’ is ontwikkeld door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met de Rijks Universiteit Groningen, Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES), en in het veld met de betrokken agrariërs, al dan niet in verenigingsverband, en de locale Vogelwachten, in Fryslân vertegenwoordigd door de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). In Mijdrecht werd samengewerkt met Mark Kuipers (Natuurbeleven).

Een voortgangs rapport van Wymenga et al. (2012), gaat over de eerste veldseizoenen bij Mijdrecht en de resultaten van de studie rond Leeuwarden. Het is te downloaden van de website van A&W.

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: