Op 160 ha in Idzegea waterpeil omhoog voor weidevogels

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl
Afgelopen voorjaar is op 160 ha boerenland in Idzegea het waterpeil verhoogd voor weidevogels. Op ongeveer 40% van die oppervlakte is het waterpeil nu optimaal voor de weidevogels. Op de rest is het beter geworden en slechts 5% van de 160 ha is nog te droog. De betrokken melkveehouders zijn van mening dat de peilverhoging geen nadelen heeft voor hun bedrijfsvoering. Ze zien zelfs voordelen, zoals minder droogteschade en een betere bereikbaarheid van het slootwater voor het vee om te drinken. Een kanttekening is dat het risico van wateroverlast door bijvoorbeeld een stortbui klein was vanwege het vrij droge voorjaar.
De peilverhoging maakt deel uit van de pilot ‘Naar een vitaal weidevogellandschap in Idzegea’.  Skriezekrite Idzegea voert deze pilot uit in samenwerking met Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en andere weidevogelorganisaties in het zogenaamde ‘Olterterpoverleg’.  Ernst Oosterveld van A&W ondersteunt Skriezekrite Idzegea bij de uitvoering en verzorgt de projectleiding.
Klik hier voor een interview met Skriezekriteboer Klaas Oevering op Omrop Fryslân.
Voor meer informatie: drs. Ernst Oosterveld
 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: