Onderzoek Noordse woelmuis met eDNA

G2vphrhmwi6bb3r1nh9kecv0a
In 2017 heeft A&W in opdracht van de Provincie Fryslân en in samenwerking met de Zoogdiervereniging de verspreiding van de Noordse woelmuis in Fryslân in beeld gebracht. In de van oudsher bekende leefgebieden zijn op een groot aantal meetpunten keutels van woelmuizen verzameld. Deze zijn via de environmental DNA (eDNA)-methodiek op soort gebracht. Op deze manier kan per deelgebied / meetpunt worden bepaald of de Noordse woelmuis ter plekke voorkomt of niet. Ook kan worden vastgesteld of er concurrerende soorten woelmuizen (Aardmuis, Rosse woelmuis of Veldmuis) voorkomen, die het voortbestaan van de Noordse woelmuis kunnen bedreigen.
In vergelijking met het recente verleden (1990) blijkt de verspreiding sterk te zijn afgenomen. Het voortbestaan van de Noordse woelmuis in Fryslân is daarom zorgwekkend. In het grootste gedeelte van het huidige verspreidingsgebied ondervindt de soort (naast Veldmuis) concurrentie van Aardmuis en plaatselijk ook van Rosse woelmuis. Nature Today gaat in meer detail in op de resultaten. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar drs.  Nico Beemster

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: