Noordse sterns kunnen broeden in Eemshaven

Zypx4y7jr3b56ozgx2y9l65d4

Er is een nieuwe plek gevonden in de Eemshaven waar de (beschermde) kolonie Noordse sterns kan broeden. De nieuwe locatie is deze week ingericht. Ongeveer 0,5 hectare is met een elektrisch hek afgezet om vossen en mensen buiten te houden en voor een deel van schelpen en kunststof ‘loksterns’ voorzien om het voor de vogels een aantrekkelijke broedlocatie te maken. 

De nieuwe locatie is 500 meter ten westen van het terrein van Sealane, waar een deel van de populatie zich nu heeft gevestigd. Dat leidde tot overlast, omdat de sterns werknemers en bezoekers van het bedrijf aanvielen. Om de overlast te voorkomen is door Sealane plastic gelegd op het  broedgebied. In overleg met ecologen van de provincie Groningen is een deel van het plastic weer verwijderd en is daarnaast een nieuwe plek gerealiseerd voor de sterns. Het broedseizoen is eigenlijk al begonnen, maar Noordse Sterns kunnen tot half juni beginnen met broeden. We verwachten daarom dat de combinatie van het Sealane-terrein en de nieuwe locatie broedsucces kan opleveren. A&W zal het broedsucces van de nieuwe locatie de komende maanden blijven volgen. De nieuwe locatie is tijdelijk. Dit jaar gaat Groningen Seaports met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing voor de sterns te vinden, of een goede tijdelijke oplossing voor de komende jaren.

TV Noord maakte een reportage over de Noordse sterns en ook op de site van Groningen Seaports wordt melding gemaakt van de nieuwe broedlocatie. 

Drs. Allix Brenninkmeijer kan u meer informatie geven over de Noordse sterns in de Eemshaven.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: