Nieuwe inzichten muskusrattenbestrijding

Ga64ools9mm8x2jjlah40wkaq

De muskusrattenbestrijding in Nederland beoogt de aantallen Muskusratten op aanvaardbaar laag peil te houden. Uit recent onderzoek blijkt dat zij daar in essentie ook in slaagt. Eind 2007 waren de aantallen in Nederland gemiddeld lager dan in de voorgaande 20 jaar in dezelfde maand.
De bestrijding in Nederland is regionaal georganiseerd, en opgedeeld  in kleine vanggebieden. In sommige vanggebieden zijn de aantallen laag, in anderen echter nog hoger dan gewenst. Dit komt ten dele door historische verschillen in bestrijdingsinzet. Het geld dat aan de muskusrattenbestrijding wordt uitgegeven kan volgens onderzoekers van Altenburg & Wymenga en Wageningen Universiteit gerichter worden ingezet, waarbij toekomstige besparingen niet ondenkbaar zijn.
Het onderzoek geeft aanleiding om in de Nederlandse situatie een aantal zaken in detail te administreren in een steekproef van vanggebieden. Het gaat dan om de kosten van bestrijding en de hoeveelheid (risico op) schade, bij verschillende aantallen Muskusratten. Omdat deze veldmetingen binnen het reguliere bestrijdingsprogramma  zullen vallen is er geen publieke weerstand te verwachten. De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) had dergelijke veldmetingen al in 2008 in haar onderzoeksprogramma opgenomen, maar heeft eerst een theoretische onderbouwing laten uitvoeren. De haalbaarheid van alternatieve strategieën van bestrijding, kan met het voorgenomen onderzoek ook nader worden onderbouwd.  Denk bijvoorbeeld aan een strategie waarbij alleen bestreden wordt in kwetsbare regio’s.
Zolang de nadere veldinformatie over kosten en baten nog ontbreekt, kan geen goede politieke discussie worden gevoerd over de meest wenselijke intensiteit van bestrijding of de te voeren strategie. Maar de studies geven wel een aantal redenen om tot die tijd de bestrijding te intensiveren, waar de huidige doelstelling nog niet wordt gehaald.

Nadere informatie: Bos, D., van Belle, J., van Wieren, S., Ydenberg, R. C., & Goedhart, P. W. 2010. Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland. De Levende Natuur 111: 94-99.

Bos, D. & Ydenberg, R. C. 2011. Evaluation of alternative management strategies of muskrat Ondatra zibethicus population control using a population model, volume 17, no 2. Wildlife Biology 17: 143-155.

Bos, D., J. van Belle, P.W. Goedhart, S. van Wieren & R. Ydenberg. 2009. Populatie dynamica van Muskusratten. Huidige en alternatieve strategie van bestrijding in Nederland. A&W-rapport 1250. Altenburg & Wymenga – ecologisch onderzoek, Feanwâlden

Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding, Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Telefoon. 0344 6494999.

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv. Postbus 32, 9269 ZR Feanwâlden. Telefoon (0511) 47 47 64, Fax (0511) 47 27 40. e-mail: info@altwym.nl. web: www.altwym.nl

Fotograaf:
Fotograaf: