Nieuwe fase agrarisch natuurbeheer: de collectieven aan zet

M88p8suvc5zldpkqy4p9xo5pw
In het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 krijgen collectieven van boerenbeheerders een grote verantwoordelijkheid. Vóór de zomer zijn ze druk bezig geweest met het opstellen van zogenaamde gebiedsaanvragen voor leefgebieden als open grasland, natte en droge groenblauwe dooradering  In veel provincies wordt daar nu in overleg met de provincie de laatste hand aan gelegd. A&W heeft op diverse onderdelen van het proces ondersteuning geboden. Op verzoek van gebiedscollectieven hebben we een ecologische beoordeling gegeven van hun gebiedsaanvraag; de provincies Noord-Holland en Groningen hebben we geholpen in hun beoordelingsproces. Iedereen moet wennen aan het nieuwe stelsel; de rolverdeling loopt nog niet altijd van een leien dakje en in de ecologische fundering van de plannen zitten grote verschillen.
U kunt bij drs. Ernst Oosterveld terecht als u meer wilt weten over agrarisch natuurbeheer en de ondersteuning bij het proces rond de gebiedsaanvragen.   

 

Fotograaf:
Fotograaf: