NFW bolwerk voor houtwalvogels

B2fywcix9jup7bhi42de0kivs

In het laatste nummer van het tijdschrift voor vogelonderzoek Limosa is een verhaal verschenen van de hand van een aantal A&W'ers over de broedvogelbevolking van het coulisselandschap van de Noordelijke Friese Wouden. Het gebied blijkt een landelijk bolwerk voor een aantal soorten. Bosvogels vertoonden over de afgelopen 35 jaar tegengestelde trends in houtwallengebieden en gebieden met elzensingels, struweelvogels bleven gelijk. Voor broedvogels heeft het coulisselandschap eerder het karakter van struwelen en bosranden dan van bos. Het stuweelkarakter wordt in stand gehouden door hakhoutbeheer. U kunt het artikel hier downloaden.
Drs. Ernst Oosterveld kan u meer informatie geven. 

Fotograaf:
Fotograaf: