Natuurvisie Fochteloërveen

Natuurvisie Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is nog niet klaar. Weliswaar zijn na 20 jaar de meeste hydrologische maatregelen voor veenherstel uitgevoerd, aan de relaties met de omgeving schort nog het een en ander. Hoe moeten ecologische verbindingen met andere wetlands worden gecreëerd? Welk evenwicht moet er zijn tussen hydrologische optimalisatie en behoud van het cultuurhistorische boslandschap van Veenhuizen aan de noordkant? Hoe kan de recreatieve stroom vanuit de nieuwbouwwijken van Assen in goede banen worden geleid? In opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doet A&W voorstellen en begeleidt het het gezamenlijke visievormingsproces.

Fotograaf:
Fotograaf: