Natuurtoetsen en quickscans

Natuurtoetsen en quickscans

Om nieuwe plannen en projecten uit te voeren is vooraf een quickscan of natuurtoets nodig. Deze is bedoeld om na te gaan of er in het plangebied beschermde planten- en diersoorten voorkomen. De bescherming van deze soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden.

A&W kan een quickscan of natuurtoets voor u uitvoeren. Het kan daarbij gaan om een korte scan maar ook om een uitgebreider veldonderzoek naar beschermde soorten, zoals vissen en vleermuizen. De resultaten worden voor u vastgelegd in een heldere rapportage zodat u precies weet waar u aan toe bent. En ook hoe u verder moet.

We kunnen ook assisteren bij een aanvraag voor een ontheffing of vergunning en wij bieden ecologische begeleiding bij projecten.

Fotograaf:
Fotograaf: