Effecten en beoordeling

Naar een meetprotocol zonneparken

20190517 011411

Om de klimaatdoelen te halen worden de komende jaren veel zonneparken gerealiseerd. Bij nieuwe parken wordt steeds vaker ook gekeken naar de mogelijkheden voor biodiversiteit. Over de effecten op landschap en biodiversiteit is echter nog maar weinig bekend. Voor het vergroten van kennis daarover is onderzoek nodig, én een goed meetprotocol.  

Kortgeleden kwamen overheden, ondernemers in zonneparken en ecologen bij Wageningen University Research bij elkaar om een meetprotocol op te zetten. A&W is één van de bureaus die meedenkt over de opstelling ervan. Zo’n protocol kan gebruikt worden voor een studie naar effecten op natuurwaarden. Ook kunnen overheden het meetprotocol gebruiken om de effecten van geplande zonneparken op de biodiversiteit te toetsen. Eind 2019 wordt het meetprotocol naar verwachting gepresenteerd. 

Fotograaf:
Fotograaf: