Muskusratten veldproef verder in 2014

Ei5g1p1quf4zzbb7vyoxd638h
De veldproef Muskusrattenbestrijding loopt inmiddels ruim een jaar, en A&W heeft in 2013 in samenwerking met de Zoogdiervereniging, H&K Waterbeheer, en Prof. Ron Ydenberg (WUR) een paar flinke stappen in het onderzoek gezet. In 117 atlasblokken door het gehele land worden de effecten van bestrijding onderzocht, door de bestrijding op te voeren of juist een beetje los te laten. In het voorjaar en najaar zijn de eerste vangsessies uitgevoerd om Muskusratten levend te vangen en van oormerkjes te voorzien, om zo de populatiegrootte te kunnen bepalen. In 2014 wordt de veldproef weer verder verdiept, onder andere door enkele dieren te gaan voorzien van zenders, zodat de verspreiding en het terreingebruik beter in kaart gebracht kan worden. 
 
Zoals Prof. Ron Ydenberg in het filmpje laat zien, is de veldproef een unieke proef: zelden of nooit is een veldexperiment op zo’n grote schaal opgezet en uitgevoerd!
 
Als u op zoek bent naar meer informatie kunt u contact opnemen met dr. ir. Daan Bos of dr. Erik Klop
 
 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: