Monitoring gekraagde roodstaart en andere broedvogels in de NFW

69rrghl6cs62zvdeactxadvvi
In het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer laat het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden dit voorjaar door A&W monitoring van broedvogels uitvoeren in de houtsingels en houtwallen in haar werkgebied in Noordoost Fryslân. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te krijgen in of de huidige wijze van beheer door de boeren bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied. Naast de broedvogelmonitoring vindt ook nestkastonderzoek naar de Gekraagde Roodstaart plaats. Onderzoekers van A&W tellen de broedvogels in 70 singels en wallen verspreid door het gebied. In het dykswâlengebied bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhúzum, Stynsgea en Surhústerfean worden wekelijks nestkasten voor de Gekraagde Roodstaart gecontroleerd en wordt de kwaliteit van het landschap voor de roodstaarten onderzocht. Dit laatste gebeurt om inzicht te krijgen in het landschapsgebruik van de roodstaarten en de relatie met het beheer.  Hier vindt u het bijbehorende persbericht.
Drs. Ernst Oosterveld kan u informatie geven over dit project. 
Fotograaf:
Fotograaf: