Miljoenen zangvogels overwinteren in West-Afrikaanse mangrove

Geexz3xd6mnsp87jpqt39euwh
Vorig jaar is een uitgebreid veldonderzoek gedaan door medewerkers van A&W in mangroven langs de kusten van West – Afrika. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Ardea.
Met steun van de MAVA-foundation (www.mava.org) is onderzocht of in de mangroven van Senegal, Gambia en Guinea Bissau trekvogels overwinteren. Daaruit kwam naar voren dat mangroven aantrekkelijk zijn voor insectenetende vogels. In West-Afrikaanse mangroven varieerde hun dichtheid in januari–maart 2014 tussen 11 en 21 vogels/ha. De Palearctische soorten zijn dominant in de meest noordelijke mangroven (14–16°N), maar verder naar het zuiden worden lokale soorten even talrijk als trekvogels (11–12°N). De Kleine Karekiet is de meest algemene soort in de West-Afrikaanse mangroven tussen 12 en 16°N, met in totaal 4–6 miljoen vogels. Dat zou betekenen dat 30–50% van de Europese populatie hier is geconcentreerd. Tijdens de voorjaarstrek over de Sahara gaan meer Kleine Karekieten dood als het in West-Afrika weinig heeft geregend. In extreem droge jaren sterven mangrovebossen in de Sahel-zone af en zijn Kleine Karekieten gedwongen zuidelijker te overwinteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Eddy Wymenga of dr.Leo Zwarts

 

Fotograaf:
Fotograaf: