Meer Noordse woelmuizen in het Snitsermar in 2013

C9hdk6vczrt4jpofdz306v757
Sinds 2007 voert A&W in samenwerking met Staatsbosbeheer en met de hulp van vele vrijwilligers een jaarlijkse monitoring uit van Noordse woelmuizen in de zomerpolders en boezemlanden van het Sneekermeergebied. De vallen worden uitgezet op alle vier eilanden (Grutte en Lytse Griene, Frijgerzen en Graverij) in het gebied en op het schiereiland Sâlte Poel.
In 2013 werden, voor het eerst sinds 2007, eindelijk weer eens grote aantallen 'wrotmûzen' gevangen. De aantallen daalden de afgelopen jaren gestaag maar 2013 staat bijna op hetzelfde niveau als 2007.
 
In De Levende Natuur, nr. 1 van 2014,  is hierover een korte mededeling verschenen.
 
Wilt u meer weten over Noordse woelmuizen of over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met drs. Nico Beemster.

 

Fotograaf:
Fotograaf: