Mag het licht uit

Mag het licht uit

De effecten van licht op de omgeving zijn groot, sommige dieren worden er door aangetrokken (insecten) en andere juist afgestoten. Hun, maar ook onze eigen, biologische klok kan door teveel licht veranderen. Altenburg & Wymenga heeft al veel onderzoek verricht naar de effecten van licht op de omgeving. Een voorbeeld daarvan is Meervleermuizenonderzoek in Fryslân.

Ook adviseren we over diervriendelijk gebruik van licht bij onder andere de aanleg van wegen. A&W ondersteunt van harte De Nacht van de Nacht op 25 oktober jongstleden. Tijdens de Nacht van de Nacht werden er in Nederland allerlei ‘duistere’ activiteiten georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nachtvandenacht.nl .

Fotograaf:
Fotograaf: