Laat de verlanding beginnen!

45fbpux4watbbjcloal2rkgtv

Halverwege juni heeft A&W samen met consortiumgenoten van Onderzoekscentrum B-WARE en het NIOO kunstmatige drijftillen uitgezet in de Vechtstreek bij Utrecht. Dit is onderdeel van een onderzoek naar het stimuleren van verlanding en de invloed daarvan op waterkwaliteit dat wordt uitgevoerd in opdracht van Waternet.

A&W werkt mee aan een onderzoek waarin onder andere wordt getest of kunstmatige drijftillen kunnen fungeren als startcultuur voor nieuwe vorming van drijvende rietlanden. In samenspraak met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben we een ontwerp gemaakt voor volledig afbreekbare vlotjes. Successie Natuurzaken en een rietsnijder in de Alde Feanen hebben 40 van deze vlotten gemaakt.

Uitgebreide informatie over het project vindt u hier. Wilt u meer over het project weten? Dan kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers.

 

Fotograaf:
Fotograaf: