Klimaatadaptatie en waterbeheer in Senegal en Mali

7fjnc0e9iknpmal4rzmgd3pzm
A&W heeft twee opdrachten verworven om de komende jaren te adviseren over klimaatadaptatie, waterbeheer en ecologie in Senegal en Mali. In beide landen in de Sahel is het aanbod aan water schaars en de vraag groot. Water is er van levensbelang voor de productie van voedsel en voor het behoud van wetlands. Deze natte ecosystemen zijn op hun beurt essentieel voor miljoenen mensen, onder meer voor de visvangst, de rijstbouw en de nomadische veehouderij. De vraag om water voor voedsel groeit, maar tegelijkertijd brengen aanstaande veranderingen in het klimaat onzekerheden mee voor de lange termijn. Welke keuzes kunnen worden gemaakt, en hoe werkt dat door op de watersystemen en ecologie? Deze vragen staan centraal bij deze projecten.  
In Senegal gaat A&W in opdracht van de OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal), en in nauwe samenwerking met het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research, een studie doen naar de regionale klimaatveranderingen en de mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Deze studie behelst naast veldonderzoek en training van de collega’s van de OMVS ook analyses van satellietbeelden (remote sensing) om veranderingen in landgebruik te duiden. Dit project heeft een looptijd van bijna twee jaar. 
A&W heeft in Mali al een lange staat van dienst, onder meer door ons onderzoek aan trekvogels en het waterbeheer van de Niger. A&W neemt deel in een grootschalig project voor integraal waterbeheer voor het bovenstroomse gebied van de Niger in Mali en Guinée, inclusief de Binnendelta van de Niger (zie het boek Living on the Edge -, hier te downloaden). A&W bouwt een nieuw overstromingsmodel voor de Binnendelta, en voert ruimtelijke analyses uit met satellietbeelden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest recente Sentinel beelden van Europese satellieten. Het Malinese projectteam wordt getraind in verschillende disciplines, waaronder de toepassing van geografische informatiesystemen en monitoring van vogels, vegetatie en vissen. Het onderzoek maakt deel uit van een groot programma van Wetlands International Mali, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Ambassade. We werken in het Mali-team samen met verschillende Malinese, Nederlandse instituten en organisaties. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. 
Als u meer wilt weten over deze projecten of over al ons werk in West-Afrika, kunt u contact opnemen met dr. Erik Klop of ing. Eddy Wymenga. 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: