iPads Waddenacademie voor trainingsmissie uit Mali

Y0n4kcn19p9s2r1qcpgdhny38
Van 2 tot en met 6 oktober 2017 was er een missie van Wetlands International uit Mali op bezoek bij Altenburg & Wymenga in Feanwâlden voor een training in duurzaam waterbeheer en de toepassing van ruimtelijke gegevens bij waterbeheer. De Waddenacademie heeft bij deze gelegenheid een zevental iPads beschikbaar gesteld voor het team van Wetlands International in Mali. 
A&W en Wetlands International zijn nauw betrokken bij een grootschalig project over waterbeheer in Mali, waarbij gezocht wordt naar een goede balans tussen het produceren van energie en voldoende voedsel door middel van irrigatie, en het in stand houden van de overstromingen in de Binnendelta van de Niger, die van levensbelang zijn voor de vissers en boeren die daar rijst verbouwen en andere gewassen. Klimaatverandering en toename van de bevolkingsgroei maken dat aan het waterbeheer steeds meer eisen worden gesteld. Informatie van satellieten is een belangrijk hulpmiddel om vroegtijdig informatie over regenval en groei-omstandigheden van de landbouwgewassen te delen met boeren en andere gebruikers. De iPads komen bijzonder goed van pas, aangezien Wetlands in Mali de komende maanden enkele nieuwe, jonge mensen gaat aannemen, met als doel gegevens in te zamelen. Daarbij wordt steeds meer gekeken naar digitale inzameling. 
ing. Eddy Wymenga en dr. Erik Klop kunnen u meer hierover vertellen. 
 
Fotograaf:
Fotograaf: