Interactieve WaddenNatuurkaart

2egcpgah2gptcbbhjmumi53ii
Door een toename in menselijke gebruik staat het ecologisch functioneren van de Waddenzee sterk onder druk. De laatste decennia is er dan ook veel van de biodiversiteit verloren gegaan. Zeegrasvelden zijn verdwenen en droogvallende mosselbanken keren maar  langzaam terug na een lange tijd van afwezigheid.  De meeste toppredatoren zoals roggen, haaien en tuimelaars, zijn uit het systeem verdwenen of sterk uitgedund en wadbodems worden voortdurend verstoord door visserij, zand- en schelpenwinning, en baggeractiviteiten. 
Behoud en herstel van biodiversiteit en natuurwaarden is echter een kernprioriteit geworden in het beheer van de Waddenzee. De huidige doelstelling is dan ook dat de Waddenzee weer een ecologisch gezonde zee wordt met schoon water en uitgestrekte schelpdierbanken en zeegrasvelden.
Om een goed beleid en beheer te kunnen voeren is kennis nodig van het ecologisch functioneren van de Waddenzee en deze kennis moet vervolgens worden vertaald naar concrete beleid- en beheeroplossingen. Daarom hebben de Rijksuniversiteit Groningen, het NIOZ, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de handen ineen geslagen door het project Waddensleutels op te zetten. Binnen dit project is de afgelopen jaren een grootschalig onderzoek uitgevoerd. Vanuit A&W heeft onze mariene ecoloog Els van der Zee hier aan meegewerkt.
Op basis van de verzamelde gegevens binnen dit project is vervolgens een Ecotopen- en Kansrijkdomkaart, ofwel de WaddenNatuurkaart, opgesteld. De  Ecotopen- en Kansrijkdomkaart is een nieuwe interactieve kaart die belangrijke ontwikkelingen in de Waddenzee laat zien. Zo is op de kaart te zien waar hotspots van bodemdieren (macrobenthos) liggen en waar vaak oester- en mosselbanken voorkomen. Daarnaast geeft de kaart ook informatie over de abiotische omstandigheden (o.a. bodemcondities) en menselijke activiteiten (o.a. garnalenvisserij). De interactieve kaart en het bijbehorende rapport laten zien dat de droogvallende wadplaten erg belangrijk zijn voor het functioneren van de Waddenzee en er springen 5 locaties uit die een zeer hoge ecologische waarde hebben. Al deze informatie is zeer waardevol en goed bruikbaar voor beleid en beheer.
Dr. Els van der Zee kan u meer informatie geven over dit project. 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: