Quickscans/natuurtoetsen

Mussen van het dak?

Foto: Margriet van der Zwan-Krijn
Huismus Schier

De energietransitie is in volle gang. Dat betekent dat we op grote schaal woningen verbeteren. Zo plaatsen we zonnepanelen en zorgen we voor betere isolatie van spouwmuren en daken. Goed voor onze energierekening en het klimaat, maar minder voor de Huismus. Met de woningverbeteringen verdwijnen namelijk de (mogelijke) nestplaatsen: onder kierende dakpannen, in schoorstenen en allerlei andere hoekjes en gaten.

De Huismus is in Nederland een jaarrond beschermde soort. Ook de leefomgeving en daarmee de nestplaatsen van deze soort zijn beschermd. Nestplaatsen mogen niet zonder mitigerende maatregelen verwijderd of onbruikbaar gemaakt worden. Ben je van plan werkzaamheden aan je woning te doen waarbij dit waarschijnlijk gaat spelen? Dan ben je verplicht om een aantal ecologische procedures te doorlopen, die veel tijd kunnen kosten. Tijdens de eerste stap, de ecologische quickscan, brengen we door middel van een veldbezoek in kaart welke beschermde natuurwaarden in de knel kunnen komen door de werkzaamheden.

Op Schiermonnikoog zijn er veel relatief oudere huizen met daken waaronder mussen gemakkelijk een nest kunnen maken. A&W doet al jaren losse quickscans voor particulieren op het eiland. Dat kan een stuk efficiënter: in samenwerking met gemeente Schiermonnikoog en provincie Fryslân onderzoeken we of we een werkwijze kunnen vinden om alle woningen in het dorp in één keer te beschouwen. Zo’n overkoepelende quickscan kan bovendien meer inzicht geven in de aanwezigheid van de Huismus op het eiland. Daar is nog heel weinig over bekend.

Na de quickscan kunnen we een ecologisch werkprotocol opstellen. Dit kan worden toegepast op het volledige dorp. Om te zorgen dat de huidige huismuspopulatie behouden blijft, zullen we bij het aanpassen van woningen moeten inzetten op overcompensatie. Daarvoor is ruim voldoende alternatieve nestgelegenheid nodig. Verder is er aandacht nodig voor overige onderdelen van de functionele leefomgeving van de Huismus.

Met deze pilot op Schiermonnikoog kijken we of we een nieuwe aanpak kunnen ontwikkelen. Een aanpak waarbij beschermde natuur goed in beeld is én de ecologische procedures die je moet doorlopen als particulier korter en makkelijker worden.

Het item dat Omrop Fryslân maakte over ons onderzoek op Schiermonnikoog, is hier te vinden.

Fotograaf:
Fotograaf: