Hoogwatersloten werken magnetisch op weide- en watervogels

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl
Sloten die in het reguliere boerenland op een hoog waterpeil worden gezet, blijken in het voorjaar drie keer meer steltloperweidevogels en watervogels aan te trekken dan sloten op gangbaar landbouwpeil. Ook weidevogelgezinnen met jonge kuikens trekken er naartoe. Dit zijn de uitkomsten van een driejarig onderzoek dat A&W voor Vogelbescherming Nederland heeft uitgevoerd op verschillende locaties in Nederland. Hoogwatersloten kunnen daarmee een krachtig instrument vormen in het weidevogelbeheer.
 
Klik op deze link voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld als u meer wilt weten.
 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: