Hoog waterpeil voor weidevogels in Idzegea

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby
A&W ondersteunt de Skriezekrite Idzegea in het optimaliseren van haar werkgebied voor de weidevogels in de Pilot 'Vitaal weidevogellandschap Idzegea'. Een onderdeel daarvan is het verhogen van het waterpeil. In samenspraak met de boeren zijn we daarbij op zoek naar deelgebieden waar peilverhoging mogelijk is zonder de grasproductie te veel te schaden. Afgelopen winter is daar veel tijd in gestoken en bleek het mogelijk in zeven deelgebieden met veel weidevogels het waterpeil nog voor dit broedseizoen omhoog te krijgen. Het gaat om een verhoging van 20 cm tot meer dan een meter en in veel gevallen komt het peil 20-40 cm beneden het maaiveld. Dit hoge peil wordt lokaal gerealiseerd en vaak op percelen met uitgesteld maaien. Hierdoor blijft het gevolg voor de grasproductie beperkt en levert het ook voordeel op voor de boer vanwege een kleiner risico op droogteschade. De totale oppervlakte met peilverhoging is ca 160 ha.
Voor de verhogingen is een watervergunning van het Wetterskip verkregen en krijgen de boeren een vergoeding van de Provinsje.
Als u meer wilt weten over deze pilot kunt u terecht bij drs. Ernst Oosterveld.
 

 

Fotograaf:
Fotograaf: