Hoe we als A&W omgaan met het Corona virus

Natuurontwikkeling Hege Diken 2017

Het zijn uitzonderlijke tijden nu het COVID-19 virus ook het openbare leven in Nederland grotendeels tot stilstand heeft gebracht. Het betekent dat we ook als bedrijf vergaande maatregelen moeten nemen om hier mee om te gaan. Dat doen we voor de gezondheid van de medewerkers, onze klanten en leveranciers, en om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.  Het kantoor heeft vanaf maandag 16 maart een minimale bezetting om de organisatie draaiende te houden. De A&W-ers werken vrijwel allemaal vanuit huis, waardoor de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Overleggen gebeuren via de digitale technieken.  Veldwerk vind plaats wanneer daar geen risicovolle situaties bij te verwachten zijn.

Heeft u vragen over de lopende projecten of offertes dan horen we dat graag.

Directie Altenburg & Wymenga

Fotograaf:
Fotograaf: