Het Kluteneiland in de Dollard is hot!

6wc080k763aol773j529y6qft
Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. Dit broedeiland is onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, waarin gestreefd wordt naar een Brede Groene Dijk (zie: https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/Paginas/Brede-Groene-Dijk.aspx), gemaakt van lokaal gewonnen slib.
Altenburg & Wymenga voert de ecologische begeleiding uit en onderzoekt de gevolgen voor de broedvogels. Het broedeiland is begin mei 2018 opgeleverd en lijkt vooralsnog een succes. Binnen enkele weken is de kolonie al gegroeid tot meer dan 250 paar. Samen met SOVON vogelonderzoek en Sense for Innovation, onderzoeken we het broedsucces. We proberen nu zo veel mogelijk te leren, voordat het grote project van start gaat. Een beter begrip van het nestsucces in relatie tot de werkzaamheden kan ons in de toekomst helpen om de werkzaamheden nog slimmer in te steken, met minder gevolgen voor de natuur. Van afstand meten we de temperatuur op de nesten, zodat we weten of de nesten bebroed worden, zonder het broedeiland herhaaldelijk te hoeven bezoeken. Overdag worden de eieren door Kluten beschermd tegen oververhitting, ’s nachts houden ze hun eieren warm, zodat de temperatuur in de nestkom altijd rond de 25 graden blijft. Met deze methode hoeven we het broedeiland maar één keer te bezoeken, dat geeft minimale verstoring en toch krijgen we informatie hoe het met de nesten gaat. Een mooi staaltje samenwerking tussen moderne techniek, onderzoek, slibinvang, natuurontwikkeling en dijkversterking!
Dr. Daan Bos kan u informatie geven over dit onderzoek. 
 

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: