Hangpoot al minstens tien jaar in de lucht

Zsgb4wnog88204qvmh934wdf4
Altenburg & Wymenga doet vanaf 2006 onderzoek naar de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven (zie o.a. het bericht van 13-5-2016). Bij dit onderzoek is er een Bruine kiekendief die overal en altijd herkend kan worden: ''Hangpoot".  Hangpoot kwam in het voorjaar van 2012 als adulte man (minstens 6e kalenderjaar) terug in zijn broedgebied met een hangende poot (zie foto's). Waarschijnlijk broedde hij toen al een paar jaar in de Oostvaardersplassen, maar dan zonder hangpoot. Hij is dus nu minstens in zijn 10e kalenderjaar, maar waarschijnlijk wel een paar jaar ouder. Hangpoot is om meerdere redenen een bijzondere vogel.
Hangpoot is één van de kiekendieven in de Oostvaardersplassen die bijna uitsluitend buiten het natuurgebied zijn voedsel vindt, ook in muizenarme jaren. Hij jaagt veel langs de A6, waar hij zich  weinig aantrekt van het langsrazende verkeer. Misschien heeft hij aan deze niet ongevaarlijke activiteit wel zijn hangpoot te danken. Wie regelmatig gebruik maakt van de A6 tussen Lelystad en Almere zal hem waarschijnlijk wel eens gezien hebben. 
De hangpoot lijkt de vogel bij het jagen op muizen of vogels niet te deren. Mede-onderzoeker Wim Schipper stelde vast dat Hangpoot in 2012-2015 in totaal maar liefst twaalf jongen grootbracht. In het muizenrijke jaar 2014 had hij twee vrouwtjes en bracht bij beide vrouwtjes jongen groot. Nu, in het muizenarme jaar 2016, is het mannetje ook weer druk bezig om jongen groot te brengen.
Bijzonder aan Hangpoot is ook zijn zeer lichte verenkleed. De onderzijde van de vogel is zo licht dat hij door vogelaars regelmatig wordt versleten voor een mannetje Blauwe kiekendief. In de afgelopen jaren hebben we Hangpoot al regelmatig op de foto gezet, maar niet zo mooi als Rob Dekker dat kortgeleden deed (zie foto's). 
U kunt meer informatie over het onderzoek in de Oostvaardersplassen  krijgen bij drs. Nico Beemster  

 

Fotograaf:
Fotograaf: