Groene glazenmaker compensatie opnieuw onder de loep

C9hdk6vczrt4jpofdz306v757

Onlangs oordeelde de rechter dat de uitgevoerde compensatie ten behoeve van de Groene glazenmaker op een locatie in het zuiden van Groningen onvoldoende functioneert. Hier moet leefgebied worden gecreëerd voor de Groene glazenmaker (een libel), ter compensatie van verlies daarvan door de aanleg van een vaarroute. A&W zorgt er nu voor dat de compensatie toch wordt gerealiseerd. In de eerste fase van het project bezien we of het bestaande plan zodanig kan worden geoptimaliseerd dat ze wel functioneert. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan zullen we een andere oplossing formuleren.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: