Golven zijn spelbrekers voor waterplanten

O24tqmrwgi2ovlsj8gaorzhsg
A&W heeft de resultaten van een 8 jaar lopend veldexperiment van Wetterskip Fryslân geëvalueerd. Het Wetterskip heeft in 2004 Glanzig fonteinkruid en Driehoeksmossels uitgezet in enclosures in het meer de Leijen, ten noorden van Drachten. Dit had tot doel om vast te stellen of deze soorten konden overleven in de Leijen. De mossels redden het niet, maar het fonteinkruid deed het uitstekend. In 2006 en 2007 zijn extra enclosures aangebracht, om ruimte te creëren voor uitbreiding van Glanzig fonteinkruid. Uitbreiden deed het, maar alleen binnen de enclosures. Nadat de enclosures in 2012 werden verwijderd zijn de planten weer verdwenen. 
De analyse van A&W laat zien dat de planten waarschijnlijk ten onder zijn gegaan aan golfslag. Vergelijking met de rest van de Friese boezem laat zien dat golfslag in andere boezemmeren in het noordoosten van Friesland ook van doorslaggevend belang is, maar dat deze factor in het zuidwesten van de boezem veel minder belangrijk is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de betere waterkwaliteit in het zuidwesten, doordat het relatief schone IJsselmeerwater vanuit het zuidwesten de boezem in stroomt. Slechte waterkwaliteit maakt waterplanten gevoeliger voor golfslag. In het noordoosten van de Friese boezem is de waterkwaliteit waarschijnlijk nog onvoldoende voor spontaan herstel van ondergedoken waterplanten. Oplossingen kunnen gezocht worden in verdere verbetering van de waterkwaliteit, of in vermindering van golfslag.
Meer weten? Binnenkort verschijnt hierover een artikel in H2O-online. Of download het rapport hier.
 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: