GIS-onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen

8qcqvklaghbyrb17fdbeorr28
Middels het ontwikkelen van practicumopdrachten en het verzorgen van hoorcolleges levert Ronald de Jong namens A&W momenteel een bijdrage aan het vak Geografische Informatie Systemen aan de RUG. In 10 weken leren studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen de basisconcepten van GIS. Daarnaast leren ze zelf een Geografisch Informatie Systeem in te zetten voor het onderzoeken van een ruimtelijk vraagstuk van een extern bedrijf of organisatie. 
Bent u ook geïnteresseerd in scholing of training op maat op het gebied van Geografische Informatie Systemen? Neem dan gerust contact op met ing. Ronald de Jong.
Fotograaf:
Fotograaf: