Gezenderde vleermuizen hoppen over de weg

Jfmt1id5xyllj0nw7vswhkd2t

In opdracht van de provinsje Fryslân en Rijkswaterstaat (Dienst DWS) gaat A&W het landschapsgebruik van Gewone grootoorvleermuizen onderzoeken. Om de dieren in het veld goed te kunnen volgen, worden ze uitgerust met kleine radiozenders. Die worden met lijm op de rug van de vleermuizen geplakt. De gezenderde dieren kunnen met behulp van een ontvanger gedetailleerd worden gevolgd, nog beter dan met een batdetector. Het onderzoek heeft als doel het landschapsgebruik van met name de Gewone grootoorvleermuis in de omgeving van Sumar (gemeente Tytsjerksteradiel) te onderzoeken.

De provinsje Fryslân en Rijkswaterstaat-DWS laten het onderzoek uitvoeren in verband met diverse wegenbouwprojecten (in Fryslân, maar ook daarbuiten), waarbij oversteekvoorzieningen voor vleermuizen worden getroffen. In verband met de bescherming die vleermuizen genieten onder de Flora- en faunawet, dienen bij aanleg van nieuwe wegen of bij werkzaamheden aan bestaande maatregelen te worden getroffen om negatieve effecten op vleermuizen te voorkomen. Eén van de mogelijke maatregelen die in De Centrale As zal worden toegepast is een zogenaamde kunstmatige hop-over. Dit is een constructie over de weg, die als geleiding dient en vleermuizen zo op veilige hoogte de weg over helpt. Dat deze constructie kan werken, is in 2010 door A&W en de Zoogdiervereniging aangetoond (zie rapport), maar dan moet het landschap in de directe omgeving wel goed zijn ingericht. In verband met de voorgenomen aanleg van De Centrale As zal nabij Sumar een kunstmatige hop-over worden gerealiseerd. Door het landschapsgebruik van vleermuizen op deze locatie goed in kaart te brengen, kan de omgeving van de hop-over zo goed mogelijk worden ingericht, waardoor de werkzaamheid wordt geoptimaliseerd. Het onderzoek loopt vanaf medio mei 2012.

A&W voert het onderzoek uit samen met De Zoogdiervereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Eddy Wymenga.

Inmiddels is er ook in de media belangstelling getoond voor dit onderzoek. Zie hier een artikel uit de Leeuwarder Courant en interviews (mei, juni) met Omrop Fryslan.

Filmpje vleermuizen en hopovers

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: