Gezenderde Grutto’s reizen af naar west Afrika

Gezenderde Grutto's reizen af naar west Afrika "Bakhuzen" in de Djoudj: gezenderde Grutto's reizen af naar West-Afrika In de zomer van 2009 zijn vijftien volwassen Grutto’s voorzien van een GPS-zender waarmee ze op hun reis naar West-Afrika en terug kunnen worden gevolgd.

Het is een samenwerkingproject van de RUG, ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga en Nederland-Gruttoland en wordt financieel ondersteund door Directie Kennis van het Ministerie van EZ (voorheen EL&I) en Provinsje Fryslân. Het aanbrengen van de zenders is gebeurd met hulp van specialisten van de U.S. Geological Survey, die zeer veel ervaring hebben met het implanteren van zenders bij vogels. Inmiddels hebben alle gezenderde Grutto’s – vernoemd naar Friese plaatsnamen – Friesland verlaten en zijn op weg naar de overwinteringsgebieden in Afrika, of zijn daar al gearriveerd.

De bewegingen van de Grutto kunnen worden gevolgd via de website van Vogelbescherming. Sommige Grutto’s zijn rechtstreeks naar West-Afrika gevlogen, naar de kern van het overwinteringsgebied in Guinea-Bissau en anderen hebben onderweg een stop gemaakt in Portugal, Spanje of Marokko. Ook zijn er twee Grutto’s , Bakhuzen en Ferwâlde gearriveerd in de Djoudj, een nationaal park in de Senegal Delta, op de grens van Mauritanië en Senegal. In de loop van november reizen medewerkers van A&W af naar West-Afrika om de gezenderde Grutto´s in hun overwinteringsgebied te bezoeken.

Voor meer informatie klikt u hier of neem contact op met e.wymenga@altwym.nl.

Wilt u alles lezen over de kopzorgen en beslommeringen van de grutto's op reis? Klik dan op de volgende link:
– http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_beschermen/zenderonderzoeken/grutto_op_reis/weblog

 

Fotograaf:
Fotograaf: