GEO-informatie: inzicht door overzicht!

8qcqvklaghbyrb17fdbeorr28

Provero is een vereniging voor Ruimtelijke Ordening & ICT, waar veel gemeenten en enkele (stedenbouwkundige) adviesbureaus lid van zijn. Tijdens bijeenkomsten en in hun vakblad komen verschillende onderwerpen aan bod met betrekking tot het digitaal vastleggen van ruimtelijke plannen en gegevens. De laatste bijeenkomst van Provero was op 10 november jl. in Arnhem. Op deze bijeenkomst heeft Ronald de Jong van A&W laten zien hoe belangrijk het is om de ecologische aspecten van een gebied digitaal in kaart te brengen. Hoe kom je van Groene kikkers naar groene data?

Nieuwe ontwikkelingen op RO-gebied vragen om goede verzameling en opslag van ecologische data. Vooral de combinatie van ecologische gegevens met andersoortige gegevens, zoals archeologische en landschappelijke waarden, infrastructuur en bouwplannen geven goed inzicht van de mogelijkheden en kansen van een te ontwikkelen gebied. In ons kleine drukke land staat het ruimtegebruik onder druk. Snelle toegang tot allerlei data is daarom belangrijk.

In onze presentatie hebben we laten zien hoe we tegenwoordig onze data verzamelen en opslaan om die snelle toegang mogelijk te maken. Met behulp van een Map Table  – een digitale schetstafel waar interactief aan kan worden gewerkt met meerdere personen – is een discussie duidelijk en snel te onderbouwen. De data kan opgeroepen worden op het moment dat het nodig is en kan ondersteunend werken. Voor meer informatie zie bijgaande artikel en de presentatie. Dit is tijdens de workshop uitgebeeld.

Voor meer informatie zie het artikel over ecologie en digitale data (Vakblad Provero: digitalisering omgevingsaspecten, uitgave 6 november 2011) en de presentatie over dit onderwerp.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: