Franse Grutto met Friese roots

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby

Een Grutto uit Blessum maakt al enige jaren op de voorjaarstrek gebruik van enkele wetlands aan de Franse kust, even ten noorden van Bordeaux. De vogel werd er nog in oktober en november gezien wat zou kunnen betekenen dat zij er zelfs de winter doorbrengt, maar dat weten we niet zeker. Afgelopen voorjaar ontdekte Yde van der Heide van ons bureau de Grutto – met een unieke kleurringcombinatie aan de poten – in de weilanden van Skriezekrite 'Oer de Wjuk' bij Blessum. De vogel is voor het eerst in november 2007 in het natuurgebied Moëze-Oleron geringd. De 'Franse' Grutto met een oranje vlag aan z'n poten is nadien enkele keren in het najaar en de vroege voorjaarsperiode in datzelfde gebied gesignaleerd. In 2012 werd de vogel voor het eerst op zijn vrijwel zeker Friese geboortegrond terug gezien. Hoewel de meeste Grutto’s vanuit Portugal en Spanje in het voorjaar in één keer de sprong naar Fryslân wagen, had deze vogel het koude en relatief droge voorjaar in Frankrijk afgewacht. Op 10 april is de vogel nog in Frankrijk gezien en al op 8 mei werd de vogel alarmerend waargenomen in de weilanden bij Blessum. In de nazomer – in augustus – gaf de vogel alweer acte de présence in Frankrijk. We hopen dat deze Frans Friese Grutto verder schrijft aan zijn eigen levensverhaal!

Fotograaf:
Fotograaf: