Film Grutsk in première

Een bericht over de door Plattelânsprojekten Fryslân gemaakte film 'Grutsk'.

In het najaar van 2010 is de film 'Grutsk' in première gegaan. De film 'Grutsk' toont animaties over de ontstaansgeschiedenis, prachtige beelden van de verschillende landschapstypen en interviews van betrokkenen. Het is een informatieve film voor bewoners, ondernemers en overheden om het Nationaal Landschap (door) te ontwikkelen met behoud van de kernkwaliteiten. Een film voor iedereen om 'Grutsk' op het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te zijn en dit ook uit te stralen.


Klik hier om de film te bekijken

Fotograaf:
Fotograaf: